https://www.youtube.com/watch?v=btpt3im1MNk]

De vele dreigingen waaraan Israël tegenwoordig blootstaat, hebben massieve bezuinigingen voor gemeenten bij de onderwijsfinanciering veroorzaakt. Maar kinderen moeten nog steeds leren en dit wordt bereikt door inrichting en materialen die up-to-date zijn en door steun bij de programmering.

We hebben ons tot taak gesteld om de uitdaging aan te gaan om moderne wiskundelokalen en wetenschapslaboratoria te bouwen om kinderen de kans te bieden tot leren in de praktijk en zich te richten op hogere denkniveaus.

Tegelijkertijd richten we ons op het bouwen en onderhouden van hulplokalen, waar aan kinderen die behoefte hebben aan individueel leren of in kleinere groepen, op de juiste momenten de gelegenheid wordt geboden.