Bar / Bat Mitswa’s

David en Lisa Rubin willen graag betekenisvolle Bar en Bat Mitswa-programma’s organiseren voor uw kinderen in de heuvels van Shiloh, de eerste hoofdstad van het oude Israël.

Bar Mitswa: In de voetsporen van of Shmuel HaNavi (Samuel de profeet)

Samuel de profeet, geboren tengevolge van moeder Hannah’s smeekbeden in Shiloh, diende de Heer in de tempel. Net zoals Samuel de joodse mannelijkheid bereikte in Shiloh kan uw zoon een belangrijke Bar Mitswa-ervaring beleven in Shiloh. Deze ervaring in het hart van het land Israël kan gefilmd worden en worden meegenomen bij de Bar Mitswa ontvangst thuis voor familie en vrienden.

Bat Mitswa: Wandelen op het pad van Hannah

Hannah stond in sterke mate symbool voor zowel het joodse zelfbewustheid als bescheidenheid. Ze kwam naar de tempel van Shiloh om te bidden voor een zoon en haar gebeden werden verhoord. Ze bad stil terwijl haar lippen bewogen en de hogepriester Eli berispte haar omdat ze dronken was. Ze verwierp kalm de valse beschuldigingen en verklaarde dat, wanneer haar wens werd vervuld, ze haar zoon naar de tempel zou brengen om God alle dagen van zijn leven te dienen.

Hoogtepunten van uw evenement

» Maak een toer door de archeologische plaats Tel Shiloh, waar Joshua het tabernakel oprichtte dat er 369 jaar stond en waar Hannah bad om de zoon die uiteindelijk werd geboren, Samuel, die in Shiloh opgroeide tot volwassenheid.

» Film de jongens Bar Mitswa Dvar Torh op dezelfde heuvels waar Samuel de profeet opgroeide tot volwassenheid, of film de Dvar Torah van deBat Mitswa-meisjes in dezelfde wijngaarden waar de jonge meiden van Shiloh dansten in hun witte jurken op Tu B’av.

» Bezoek de scholen en/of het centrum voor kinderontwikkeling om te zien wat de joodse pioniers bereiken ondanks alle tegenslag om te bouwen voor de volgende generatie in het Bijbelse hart van Israël.

Bezoek om meer informatie op te vragen onze contactpagina.