Onze missie

Israël wordt aangevallen en door vijanden omringd en de meest kwetsbare personen wonen in het hart van Israël. Israëli's die in vrede in hun thuisland willen wonen, moeten vanwege terreur vaak een hoge prijs betalen. Het Shiloh Israel Children's Fund is opgericht om kinderen die het slachtoffer zijn van terreur te helpen trauma's te verlichten en te verwerken, zodat ze een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Met ons werk, de veerkracht van deze kinderen en onze gemeenschap bouwen we ook het Bijbelse hart van Israël weer op.

Onze visie

De visie van het Shiloh Israel Children's Fund is om generaties kinderen niet het slachtoffer te laten worden. Onze grootste trauma's kunnen ons maken tot wie we zijn of ons herdefiniëren tot wie we willen zijn. Deze kinderen kunnen dit niet alleen. Ze hebben onze hulp nodig om de pijn en trauma's te verwerken. De kinderen van Israël zijn voorbestemd om een licht voor de naties te zijn en we werken onvermoeibaar om vrede en harmonie in het Bijbelse hart van Israël brengen.