Vårt uppdrag

Israel är under attack, omgivet av fiender, och de mest utsatta bor i Israels hjärta. Israeler som vill leva i fred i sitt hemland måste ofta betala ett tungt pris på grund av terrorn. Shiloh Israel Children's Fund skapades för att möjliggöra läkning och lättnad från trauma orsakad av terrorism mot barn, så att de kan växa upp med en ljus framtid. Genom vårt arbete återuppbygger vi även det bibliska hjärtat av Israel genom dessa barns, och vårt samhälles, motståndskraft.

Vår vision

Visionen för Shiloh Israel Children's Fund är att göra det möjligt för generationer av barn att inte bli offer. Våra djupaste trauman kan antingen definiera oss negativt, eller utveckla oss till de som det är meningen att vi skall vara. Dessa barn kan inte hitta helande på egen hand; de behöver vår hjälp för att arbeta sig genom smärtan. Israels barn ska vara ett ljus för nationerna, och vi arbetar outtröttligt för att sprida fred och harmoni i Israels bibliska hjärta.