Kom till oss i Shiloh på ett inspirerande och informativt morgonbesök, organiserat av David Rubin och Shiloh Israel Children’s Fund.

Besök det antika Shiloh där Josua reste tabernaklet, där Hanna bad och där profeten Samuel växte upp till profet som ett resultat av sin moders böner.

Besök sedan moderna Shiloh som mirakulöst återskapats genom pionjärernas, de som återkommit till sitt land, envisa arbete.

Ditt hjärta kommer att beröras allra mest när du möter barnen i våra terapiprogram och i skolorna som de bygger för framtiden, trots terrorhotet och alla andra hinder som står i vägen.

För mer information om att besöka oss i Shiloh, vänligen kontakta oss på sidan ”Kontakta oss”.