Sparks From Zion

Hur kan vi förstå uppmärksamheten som riktas mot nationen Israel? När den fria världen kämpar med dilemman om hur man ska bekämpa ISIS och andra manifestationer av muslimsk fundamentalism, ligger Israel på framkant och visas i nyhetsflödet mer än någon annan nation. Brutalt attackerad av sina många fiender och passionerat beundrad av sina vänner världen över, allas blickar är vända mot den lilla judiska nationen och lämnar inte mycket utrymme för apati, åsidosättande eller ointresse.

I Sparks From Zion tar David oss med på en tänkvärd ettårig resa genom nyheterna och de unika utmaningarna i Israel, en virtuell ö av politisk och individuell frihet, omgärdad av krig, halshuggningar och muslimsk terrorism. Kom och anslut dig till det israeliska folket på den resan!