The Islamic Tsunami : Israel and America in the Age of Obama

Israel och Amerika under Obamas tid

Med de amerikanska grundarna och de antika, men relevanta bibliska källorna presenterar David Rubin en kraftfull och överskådlig plan för hur man ska konfrontera det muslimska hotet mot vår civilisation; en mycket modig strategi som kommer att stoppa den islamistiska tsunamin en gång för alla.

» Läs om varför Obamas uppgång har varit så oroande för relationen mellan USA och Israel.

» Undersök de konstant förändrade och ofta obekväma relationerna mellan kristna och judar, med framtiden i åtanke.

Författaren David Rubin blottlägger islams mask: en farlig, våldsam ideologi som strävar efter världsdominans genom terrorism och genom vad Rubin kallar ”icke-våldsam aggression.” Rubin visar på varför islamisterna väljer terrorism före fred och utforskar Israels och Amerikas viktiga roller i att bekämpa den skenande spridningen av Islam.

VAD SÄGER ANDRA OM THE ISLAMIC TSUNAMI

All vinst som boken genererar går till Shiloh Israel Children's Fund.