https://www.youtube.com/watch?v=Fh_CBeae8lw]

Shiloh Israel Children’s Fund började som ett svar på de långverkande effekterna som orsakats av islamistisk terrorism, samt var David Rubins sätt att tacka Gud för att han och hans unga son undslapp terrorn.

David är starkt övertygad om att när världen förstår historisk och nuvarande fakta om Shiloh kommer många att ansluta sig till honom och hjälpa barnen i det bibliska hjärtat. Den här fasta tron har gett honom styrkan att komma över sitt eget personliga trauma och vända detta onda till något gott i sitt eget och andras liv.

Ett sätt som individer kan kämpa mot terrorismen i Israel och i världen är genom att stödja det sanna sionistinitiativet mot terror, vilket är att återskapa Israels hjärta åt kommande generationer. Tillsammans kan vi hjälpa till att välsigna Sion och därför också välsigna hela världen!

”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig.”

– Första Mosebok 12:3