https://www.youtube.com/watch?v=R4iutd-5tGk]

Likt alla andra center som konfronterar barns utvecklingsproblem behandlar våra program barn med sen utveckling, grov- och/eller finmotoriksbekymmer. Vi behandlar också många barn med tal-, språk- och skrivsvårigheter; organiseringsproblem, samt långvariga utmaningar så som Downs Syndrom och Cerebral Pares.

Certifierade terapeuter arbetar nära skolans personal och föräldrarna för att hjälpa barnen, eftersom alla är inhysta i den vanliga skolan där de kan lära sig tillsammans med andra barn och uppnå sin fulla potential.