https://www.youtube.com/watch?v=ybxaqE1-HtM]

Hur läker man de trauman som terrorismen skapar i oskyldiga barns liv, de som förlorat alla sina närmaste eller tvingats uppleva terrorism?

Vuxna med trauma kan vanligtvis sitta ner med en terapeut och konfrontera smärtan och utmaningarna verbalt. Ett barn kan helt enkelt inte tala sig igenom det. Flickor och pojkar behöver hjälp av ”mellanhänder” som hjälper dem att öppna upp sig och knyta an till terapeuten.

Med hjälp av supportrar som dig hittar vårt center för emotionell terapi i Shiloh praktiska vägar att komma över de unika hinder som israels barn står inför. Genom att använda mellanhänder, så som musik, djur och rörelser har hundratals barn hjälpts att komma över sina posttraumatiska upplevelser och gå vidare med sina liv.

Musik, rörelse och konst

Barns posttraumatiska syndrom kan inte behandlas på samma sätt som en vuxens. I vårt arbete med barn som utsatts för terrorism används verktyg så som musik, rörelse och konst. Det har hjälpt till att öppna dörrar, genom vilka en terapeut kan komma in i barnens värld och hjälpa henne eller honom att konfrontera sin smärta på praktiska och relevanta sätt.

https://www.youtube.com/watch?v=mNz7qF33lkE]

Husdjurszoo för terapi

En viktig komponent i det terapeutiska centrat är det hyllade husdjurszooet. Det startade i huvudsak som ett utbildande och rekreationellt uttrycksmedel, men har snabbt blivit en terapeutisk tillflyktsort för barnen. Utöver sina övriga användningsområden används den nu mera för informella och formella terapeutiska behandlingar.

Shiloh Israel Children’s Fund söker för närvarande medel för att bygga ett behandlingsrum i det (snart) utvidgade husdjurszooet, vilket låter oss förändra livet för många fler barn i framtiden.

https://www.youtube.com/watch?v=F1Z1d4zrPfY]

Terapeutisk hästridning

”Ranch on the Hill” är en hästgård som erbjuder hästridningsterapi för barn och ungdomar. Gården är placerad i Givat Harel, i de västra delarna av Gush Shiloh (samhället Shiloh). Den finns till för båda kvarteren och de omgivande områdena. Givat Harel är ett bondesamhälle som är känt för sina otroliga vyer som skapar en avslappnad och lugn atmosfär. Samhället grundades efter mordet på 18-åriga Harel Bin Nun. Dådet utfördes i ett terroristbakhåll. Gården drivs av Bin Nuns syskon till minne av sin bror.

De certifierade instruktörerna ger en empatisk framtoning som behövs för barn med särskilda behov som är märkbart hjälpta av hästridningsterapi. ”Ranch on the Hill” har ett stort ridhägn, stall och ett litet husdjurszoo som inkluderar andra djur än hästar.