https://www.youtube.com/watch?v=4ZShtGzzNCc]

Gruppen B’nei Akiva är en ungdomsgrupp för ungdomar i yngre tonåren och i tonåren. Den påminner om de amerikanska flick- och pojkscouterna, och får inte något ekonomiskt stöd från myndigheter eller privat för att driva sina program i samhället Shiloh.

Det här beundransvärda programmet, som till större delen är ett volontärprogram, ger våra unga starka religiösa sionistvärderingar om kärleken till landet Israel, Guds kärlek och hans Torah, hårt arbete och vänligt bemötande. Eftersom det är ett så värdefullt program ger vi ett väsentligt stöd till det här ungdomsprogrammet.