Bar/bat mitzva

David och Lisa Rubin organiserar gladeligen meningsfulla bar/bat mitzva-program för dina barn på Shilohs kullar, det gamla Israels första huvudstad.

Bar mitzva: I Shmuel HaNavis fotspår (profeten Samuel)

Profeten Samuel, född som ett resultat av hans moder Hannas böner i Shiloh, växte upp i Shiloh och tjänade Gud i templet. Precis som när Samuel nådde sin myndighetsålder i Shiloh, kan din son få en meningsfull bar mitzva-upplevelse i Shiloh. Den här upplevelsen i landet Israels hjärta kan filmas och visas upp för familj och vänner på bar mitzva-mottagningen där hemma.

Bat mitzva: Att gå i Hannas fotspår

Hanna var en kraftfull symbol för både judisk styrka och ödmjukhet. Hon kom till templet i Shiloh för att be för sin son och hennes böner besvarades. Hon bad tyst med endast läpparna som rörde sig, och överprästen Eli gav henne en reprimand för att vara onykter. Hon avfärdade lugnt hans felaktiga påstående och förklarade att om hennes önskan blev uppfylld skulle hon ta med sin son till templet så att han kunde tjäna Gud i alla sina dagar.

Ditt evenemangs höjdpunkter

» Se den arkeologiska platsen för Tel Shiloh, där Josua reste tabernaklet och där det stor i 369 år, där Hannah bad för sonen Samuel som senare föddes och växte upp i Shiloh.

» Filma bar mitzva-pojkarnas Dvar Torah på samma kullar som profeten Samuel växte upp, eller filma bat mitzva-flickornas Dvar Torah i samma vingårdar där unga tjejer ifrån Shiloh dansade i sina vita klänningar på Tu B’Av.

» Besök skolorna och/eller barnutvecklingscentret för att se vad de judiska pionjärerna, mot alla odds, har åstadkommit att bygga till nästa generation i det bibliska hjärtat av Israel.

För att få mer information, besök vår sida ”Kontakta oss”.