Peace For Peace : Israel In The New Middle East

David Rubin’s new book, “Peace For Peace: Israel In The New Middle East” David Rubins nya bok Peace for Peace: Israel in The New Middle East tar upp de falska premisser på vilka tidigare fredsplaner är baserade, vilket resulterat i 30 års bortkastad möda, miljardtals spenderade dollar och tusentals förlorade liv.

Många böcker har skrivits om den pågående fredsprocessen mellan Israel och dess grannar, men ingen har kunnat förklara varför man inte, trots alla försök, har lyckats. I Peace for Peace: Israel in The New Middle East förklarar David varför hoppen om fredsförhandlingarna aldrig har införlivats.

Rubin beskriver de oerhört stöttade och offentliggjorda, men nedslående överläggningarna och de olika fredsplanerna som har exploderat och i åratal har resulterat i terrorism och återkommande. Han uppmanar oss att dra de oundvikliga slutsatserna:

”Det är dags för Israel och alla fredsförhandlare att ta ett steg tillbaka och utvärdera fredsprocessen med öppna ögon, utan att ignorera det kulturreligiösa tumultet som äger rum i det nya Mellanöstern”.

Rubin lägger också fram ett ramverk för en modig och praktisk fredsplan som han kallar för ”Peace for Peace”. I sin omfattande analys och överskådliga beskrivning visar Rubin oss hur ”Peace for Peace”, byggd på starka bibliska principer kombinerat med historisk rättvisa och sunt förnuft, på sikt kan frambringa en realistisk och hållbar fredslösning i den här fascinerande, men bekymmersamma delen av världen.

All vinst som boken genererar går till Shiloh Israel Children's Fund.