Vrede voor vrede: Israël in het Nieuwe Midden-Oosten

David Rubins nieuwe boek,’Peace For Peace: Israel In The New Middle East’, legt de valse veronderstellingen bloot waarop vroegere vredesplannen waren gebaseerd, met als resultaat dertig jaar van verspilde moeite, miljarden uitgegeven dollars en duizenden verloren levens.

Er zijn veel boeken geschreven over het voortdurende vredesproces tussen Israël en zijn buren, maar geen enkel boek is erin geslaagd te verklaren waarom ondanks alle eerlijke pogingen het vredesproces altijd mislukte. In ‘Peace For Peace: Israel In The New Middle East’ legt David Ruben de redenen uit, waarom de hoge verwachtingen van vredesonderhandelingen nooit zijn uitgekomen.

Rubin beschrijft de hooggeprezen, met publiciteit omgeven, maar toch teleurstellende toponderhandelingen en de verschillende vredesplannen die ontploft zijn en hebben geresulteerd in jaren van terrorisme en terugkerende oorlogen, en dwingt ons de noodzakelijke conclusies te trekken:

‘Het is tijd voor Israël en alle vredestichters een stap terug te doen en het vredesproces met open ogen te bezien zonder de religieusculturele beroeringen in het nieuwe Midden-Oosten uit het oog te verliezen.’

Rubin biedt ons ook de contouren voor een moedig, praktisch vredesplan aan, dat hij Vrede voor Vrede noemt. Met zijn uitgebreide analyse en heldere beschrijving laat Rubin ons zien hoe Vrede voor Vrede, gebaseerd op sterk Bijbelse principes in combinatie met historische rechtsvaardigheid en gezond verstand, uiteindelijk een realistische en duurzame vredesregeling kan brengen in dit fascinerende maar woelige deel van de wereld.

Alle netto-opbrengsten van dit boek komen ten goede aan het Shiloh Israel Children's Fund.