https://www.youtube.com/watch?v=R4iutd-5tGk]

Net als elk centrum dat geconfronteerd wordt met de ontwikkelingsproblemen van kinderen, behandelen onze programma’s kinderen met ontwikkelingsachterstanden en problemen met grove en/of fijne motoriek. We behandelen ook een breed scala van kinderen met spraak-, taal- en schrijfproblemen, organisatorische problemen en chronische aandoeningen zoals het syndroom van Down en hersenbeschadiging op jonge leeftijd.

Gediplomeerde therapeuten werken nauw samen met de schoolleiding en met ouders om de kinderen te helpen, omdat ze allemaal worden geleid naar reguliere scholen, waar ze naast andere kinderen kunnen leren en al hun mogelijkheden kunnen ontplooien.