https://www.youtube.com/watch?v=btpt3im1MNk]

De många påtryckningar som utövats på Israel idag lämnar efter sig massiva nedskärningar i samhällets utbildningsbudget. Men barnen måste fortfarande lära sig och detta uppnås med bra utrustning och material, samt programstöd.

Vi har åtagit oss att bemöta utmaningarna med att bygga toppmoderna mattematiksalar och naturkunskapslaboratorier för att ge barnen möjlighet att lära sig genom praktik och att fokusera på högre nivåer av tankeverksamhet.

Samtidigt fokuserar vi på att bygga ett hållbart resursrum, där barn som behöver mindre grupper eller individuell inlärning ges möjlighet till detta vid lämpliga tillfällen.