Radiovärden Dennis Prager ber om din hjälp! Israeliska barn lider av djupa psykologiska sår till följd av pågående terrorism. Ditt stöd gör att Shiloh Israel Children's Fund kan läka trauman och återställa åtminstone en del av barnens förlorade oskuld. Stå med barnen idag!

DONERA MED CHECK

För att göra en skattefri checkdonation i USA:

Shiloh Israel Children's Fund
P.O. Box 212
Suffern, NY 10901

För att göra en skattefri checkdonation i Kanada:

Shiloh Israel Children’s Fund: Association of Canada
P.O. Box 8331
Canmore, AB T1W 2V1

För att donera online i Kanada: